Chórzyści

SOPRANY

 1. Maria Bawołek
 2. Teresa Dyczka
 3. Katarzyna Grzech
 4. Aleksandra Hanus
 5. Lubomira Hellstein-Biernacka
 6. Agnieszka Kazienko
 7. Krystyna Kempa
 8. Aleksandra Lesiecka
 9. Jadwiga Lesińska
 10. Justyna Masłowska
 11. Małgorzata Rupik
 12. Agnieszka Schneid-Jasnoch
 13. Grażyna Siwiec
 14. Wiesława Socha
 15. Beata Urbacz
 16. Janina Wieczorek
 17. Justyna Worach

ALTY

 1. Magdalena Grabowska
 2. Oliwia Jurkiewicz
 3. Jolanta Kasperek
 4. Gabriela Kasprzak
 5. Sybila Kik-Maślanka
 6. Teresa Knapik
 7. Grażyna Kowalska
 8. Elżbieta Nowak
 9. Agnieszka Przepióra
 10. Danuta Sikora
 11. Urszula Sobczak
 12. Małgorzata Świerczyńska
 13. Anna Tyrol
 14. Mariola Wszeborowska
 15. Danuta Zwonik

TENORY

 1. Marian Beczała
 2. Aleksander Biernacki
 3. Henryk Gibiec
 4. Mariusz Gruszka
 5. Antoni Krzyżowski
 6. Eugeniusz Pinocy
 7. Przemysław Przepióra
 8. Wojciech Szczok
 9. Krystian Szołtysek
 10. Marek Worach

BASY

 1. Marian Górski
 2. Krzysztof Graca
 3. Lucjan Gruszczyk
 4. Piotr Hanus
 5. Henryk Kasperek
 6. Wojciech Slanina
 7. Wojciech Strona
 8. Paweł Szalaty
 9. Stanisław Szewczyk