Chórzyści

SOPRANY

 1. Maria Bawołek
 2. Gertruda Bielas
 3. Gabriela Cibis
 4. Teresa Dyczka
 5. Katarzyna Grzech
 6. Aleksandra Hanus
 7. Lubomira Hellstein-Biernacka
 8. Agnieszka Kazienko
 9. Aleksandra Lesiecka
 10. Jadwiga Lesińska
 11. Justyna Masłowska
 12. Małgorzata Rupik
 13. Marta Rzeźniczek
 14. Grażyna Siwiec
 15. Wiesława Socha
 16. Beata Urbacz
 17. Janina Wieczorek
 18. Justyna Worach

ALTY

 1. Maria Gasz
 2. Barbara Górnicka
 3. Magdalena Grabowska
 4. Jolanta Kasperek
 5. Teresa Knapik
 6. Grażyna Kowalska
 7. Elżbieta Nowak
 8. Agnieszka Przepióra
 9. Danuta Sikora
 10. Urszula Sobczak
 11. Małgorzata Świerczyńska
 12. Anna Tyrol
 13. Mariola Wszeborowska
 14. Danuta Zwonik

TENORY

 1. Marian Beczała
 2. Aleksander Biernacki
 3. Henryk Gibiec
 4. Antoni Krzyżowski
 5. Eugeniusz Pinocy
 6. Przemysław Przepióra
 7. Zdzisław Pukocz
 8. Wojciech Szczok
 9. Krystian Szołtysek

BASY

 1. Krzysztof Graca
 2. Lucjan Gruszczyk
 3. Piotr Hanus
 4. Henryk Kasperek
 5. Wojciech Slanina
 6. Wojciech Strona
 7. Paweł Szalaty
 8. Stanisław Szewczyk
 9. Henryk Wycisło