Chórzyści

SOPRANY

 1. Maria Bawołek
 2. Gabriela Cibis
 3. Teresa Dyczka
 4. Katarzyna Grzech
 5. Aleksandra Hanus
 6. Lubomira Hellstein-Biernacka
 7. Agnieszka Kazienko
 8. Aleksandra Lesiecka
 9. Jadwiga Lesińska
 10. Anna Lewandowska
 11. Justyna Masłowska
 12. Małgorzata Rupik
 13. Marta Rzeźniczek
 14. Agnieszka Schneid-Jasnoch
 15. Grażyna Siwiec
 16. Wiesława Socha
 17. Beata Urbacz
 18. Janina Wieczorek
 19. Justyna Worach

ALTY

 1. Maria Gasz
 2. Barbara Górnicka
 3. Magdalena Grabowska
 4. Jolanta Kasperek
 5. Gabriela Kasprzak
 6. Sybila Kik-Maślanka
 7. Teresa Knapik
 8. Grażyna Kowalska
 9. Elżbieta Nowak
 10. Agnieszka Przepióra
 11. Danuta Sikora
 12. Urszula Sobczak
 13. Małgorzata Świerczyńska
 14. Anna Tyrol
 15. Mariola Wszeborowska
 16. Danuta Zwonik

TENORY

 1. Marian Beczała
 2. Aleksander Biernacki
 3. Henryk Gibiec
 4. Antoni Krzyżowski
 5. Eugeniusz Niewolik
 6. Eugeniusz Pinocy
 7. Przemysław Przepióra
 8. Zdzisław Pukocz
 9. Wojciech Szczok
 10. Krystian Szołtysek
 11. Marek Worach

BASY

 1. Marian Górski
 2. Krzysztof Graca
 3. Lucjan Gruszczyk
 4. Piotr Hanus
 5. Henryk Kasperek
 6. Jacek Lewandowski
 7. Wojciech Slanina
 8. Wojciech Strona
 9. Paweł Szalaty
 10. Stanisław Szewczyk
 11. Henryk Wycisło