Dyrygent

ELŻBIETA KRUSZ

Urodziła się 9 kwietnia 1959 roku w Katowicach. Przeszła przez wszystkie stopnie edukacji muzycznej – od Przedszkola Muzycznego, poprzez Państwową Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego, Średnią Szkołę Muzyczną, aż po Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygowania prof. Napoleona Siessa i prof. Jana Wojtachy.
W latach 1978 – 1982 była pedagogiem w przedszkolach i szkołach podstawowych. Współpracowała także z Zespołem Pieśni i Tańca „Dąbrowiacy” w charakterze akompaniatorki.
W 1982 roku uzyskała dyplom Akademii Muzycznej z tytułem magistra sztuki.
W kwietniu 1983 roku rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej im. St. Moniuszki w Katowicach, a później w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza, także w Katowicach.
W 1991 roku podjęła pracę w Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach jako artystka chóru i pracuje tam nadal.
Po śmierci Mieczysława Dzieńdziela w 1994 r. została dyrygentem mikołowskiej „Harmonii”. Pod jej kierownictwem chór przygotował m.in. takie dzieła, jak:

St. Moniuszko Litania Ostrobramska
Fr. Schubert Msza G-dur      
A. Vivaldi Magnificat      
W. A. Mozart Msza C-dur Koronacyjna    
J. M. Haydn Requiem c-moll      
Ch. Gounod Messe Solemne st. Cecilia
P. Czajkowski Liturgia
J. Haydn Missa in tempore belli
K. Jenkins Msza ”The Armed Man: A Mass For Peace”