Zarząd chóru

PREZES

Jolanta Kasperek

WICEPREZES

Małgorzata Rupik

CZŁONEK

Wiesława Socha

SKARBNIK

Mariola Wszeborowska

SEKRETARZE

Eugeniusz Pinocy
Agnieszka Kazienko

GOSPODARZE

Henryk Kasperek
Wojciech Szczok

BIBLIOTEKARZ

Justyna Masłowska

KRONIKARZ

Aleksandra Hanus