Historia

DYRYGENCI

Alfons Wycisło 02.05.1908 – 10.09.1911
Józef Szwarc 10.09.1911 – 22.10.1911
Alfons Wycisło 22.10.1911 – 27.01.1913
Józef Szwedt 27.01.1913 – 02.03.1913
Teodor Cieślok 02.03.1913 – 13.08.1913
Józef Szwedt 13.08.1913 – 01.08.1914
Józef Piszczek 02.06.1918 – 08.08.1918
Józef Pawłowski 08.08.1918 – 03.11.1918
Józef Piszczek 03.11.1918 – 31.12.1918
Józef Szwedt 01.01.1919 – 08.08.1920
Józef Pawlica 08.08.1920 – 10.12.1920
Józef Wojtynek 10.12.1920 – 01.03.1921
Wiktor Lokay (organista) 01.03.1921 – 10.08.1922
Józef Szwenener 10.08.1922 – 26.06.1923
Bernard Krawczyk 26.06.1923 – 01.09.1939
Aleksander Wodniok 07.1945 – 10.1945
prof. Franciszek Tischler 10.1945 – 11.1945
Rudolf Wilk 11.1945 – 03.1946
Antoni Opiełka 03.1946 – 1952
Flawian Górecki 1952 – 1957 (asystent dyrygenta)
1957 – 1978 (II dyrygent)
Mieczysław Dzieńdziel 1957 – 17.02.1994
Elżbieta Krusz 13.04.1994 – nadal