Historia

NASZ SZTANDAR

„Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości.”
(Tadeusz Kotarbiński)

     Towarzystwo Śpiewu HARMONIA powstałe 2 maja 1908r. od początku swej działalności marzyło o własnym sztandarze, który jednoczyłby wszystkich członków i sympatyków polskiego zespołu muzycznego. Zbierano na ten cel składki, organizowano imprezy, z których dochód miał przybliżyć upragniony cel. Niestety, cel się oddalał gdyż HARMONIA jako polska organizacja w Mikołowie, który pozostawał pod rządami pruskimi często musiała płacić kary za swą działalność.
20 lutego 1920r. Zarząd podjął decyzję o kupnie sztandaru na kredyt otrzymany z Banku Ludowego w Mikołowie. Sztandar wykonała firma „Jaksa” z Katowice za 2700 marek.
     Uroczystość poświęcenia sztandaru przewidziano na święto Piotra i Pawła (29 czerwca), zamówiono mszę, sprowadzono orkiestrę, zaproszono delegacje innych Towarzystw – z Bytomia, Królewskiej Huty (obecnie Chorzowa), Ligoty i Załęża.
     Niestety, proboszcz – Niemiec z parafii św. Wojciecha w Mikołowie odmówił poświęcenia sztandaru w kościele.
Uroczystość jednak się odbyła, a sztandar poświęcono ziemią z grobów powstańczych. Dopiero 30 września 1923r. poświęcono sztandar chóru w kościele mikołowskim z okazji Zjazdu Kół Śpiewaczych – pierwszego w niepodległej Polsce. Uczynił to pierwszy polski proboszcz, którym był gorący patriota i działacz społeczno-narodowy ksiądz Aleksander Skowroński – opiekun i członek honorowy Towarzystwa Śpiewaczego HARMONIA.
     Sztandar jako cenny symbol polskiego chóru w czasie II wojny światowej był przechowywany w różnych miejscach, np. pod podłogą, pod sufitem, a nawet w ulu. Ocalały po wojennej zawierusze znów służył chórowi.
     W latach pięćdziesiątych ponownie musiał być ukrywany w domach chórzystów, bo miał Orła z koroną.
     Na jubileusz 50-lecia został poddany artystycznemu cerowaniu przez siostry zakonne z Piekar. Wystąpił tylko na koncercie jubileuszowym.
     Podczas nieobecności chóru w mieście zarządzono malowanie pomieszczeń w MDK. HARMONIA musiała opuścić salkę, a podczas przeprowadzki zniszczono farbą malarską wiele cennych pamiątek, a sztandar zaginął. Po kilku latach odnaleziono go w siedzibie ZBoWiD-u, był we fragmentach.
     Na podstawie starych fotografii siostry Boromeuszki z Mikołowa odrestaurowały sztandar przenosząc stare historyczne elementy na nowe tła. Zdążyły z renowacją na jubileusz 70-lecia.
     Niestety, znów Orły w koronie nie spodobały się władzom partyjnym i tuż przed Koncertem Jubileuszowym trzeba było wyprowadzić sztandar ze sceny sali widowiskowej MDK, na której pięknie prezentował się w nowym stojaku. (Wcześniej z wystawy jubileuszowej trzeba było usunąć wszystkie przedwojenne chóralne pamiątki). A sztandar był piękny! Złote i srebrne liry, orły i napisy iskrzyły się, gdy poczet sztandarowy powoli przechodził środkiem sali.
     Sztandar HARMONII jest biało-czerwony. Na czerwonym tle na środku widnieje srebrny Orzeł w koronie, a wokół niego napis: ŚPIEWAJ LUDU POLSKI ZŁOTY / WYPOWIADAJ SWE TĘSKNOTY. W rogach umieszczono złote liry. Stronę białą sztandaru zdobią umieszczone w rogach godła Polski – srebrne Orły w koronie na czerwonym tle. Środek wypełnia złota lira, obok której znajduje się powitanie śpiewacze CZEŚĆ / PIEŚNI! Wokół liry – napis: TOWARZYSTWO ŚPIEWU HARMONIA / W MIKOŁOWIE i gałązki z zielonym liśćmi dębu.
     Na szczęście czasy się zmieniły i obecnie możemy się chwalić naszym Sztandarem. Jest to najstarszy na Śląski historyczny sztandar chóru, jedyny, który do chwili obecnej prezentowany jest na szczególnych uroczystościach państwowych, związkowych i religijnych. (Historyczne sztandary innych chórów znajdują się w muzeach).
W naszej sali prób Sztandar umieszczony jest w specjalnej oszklonej gablocie na czołowej ścianie. Dbamy o niego i jesteśmy dumni z posiadania takiego skarbu!

Cześć Pieśni!
Wiesława Socha – Prezes Chóru HARMONIA