Historia

PREZESI

Alfons Wycisło 02.05.1908 – 29.11.1908
Jan Wierzejewski 29.11.1908 – 24.10.1909
Jan Majerowicz 24.10.1909 – 22.01.1911
Stanisław Ligoń 22.01.1911 – 14.01.1912
Robert Wycisło 14.01.1912 – 11.01.1914
Stanisław Szopa 11.01.1914 – 01.08.1914
Wacław Śmickowski 09.12.1917 – 17.03.1918
Józef Wojtynek 17.03.1918 – 12.01.1919
Jan Ligoń 12.01.1919 – 02.02.1920
Franciszek Pudełko 02.02.1920 – 18.04.1920
Robert Wycisło 18.04.1920 – 15.01.1922
Jan Ligoń 15.01.1922 – 18.01.1925
Bernard Wikarek 18.01.1925 – 02.01.1927
Józef Olszowski 02.01.1927 – 22.01.1928
Ryszard Bąk 22.01.1928 – 11.01.1933
Jan Uszok 11.01.1933 – 13.12.1936
Wilhelm Grzbiela 13.12.1936 – 11.12.1938
Jan Uszok 11.12.1938 – 01.09.1939
Ryszard Bąk 08.07.1945 – 13.01.1946
Stanisław Stalmach 13.01.1946 – 29.01.1947
Jan Uszok 29.01.1947 – 18.01.1948
Antoni Wycisło 18.01.1948 – 26.01.1949
Karol Homa 26.01.1949 – 17.01.1951
Bronisław Górecki 17.01.1951 – 24.01.1952
Henryk Krzystolik 24.01.1952 – 21.01.1953
Bronisław Górecki 21.01.1953 – 26.10.1953
Karol Homa 26.10.1953 – 28.01.1955
Henryk Krzystolik 28.01.1955 – 10.02.1956
Bronisław Górecki 10.02.1956 – 30.01.1957
Henryk Janota 30.01.1957 – 02.02.1959
Paweł Paszek 02.02.1959 – 26.01.1960
Bolesław Herman 26.01.1960 – 28.01.1963
Krystian Janota 28.01.1963 – 25.01.1965
Bolesław Herman 25.01.1965 – 09.02.1967
Krystian Janota 09.02.1967 – 29.01.1968
Karol Homa 29.01.1968 – 13.04.1971
Bolesław Herman 13.04.1971 – 13.03.1975
Edmund Malik 13.03.1975 – 17.03.1986
Paweł Wróbel 17.03.1986 – 13.11.1987
Edmund Malik 13.11.1987 – 17.03.1997
Wiesława Socha 17.03.1997 – 15.04.2015
Henryk Wycisło 15.04.2015 – 13.03.2019
Jolanta Kasperek 13.03.2019 – nadal